Kondiční příprava v době útlumu – program pro žákovské kategorie od kondičních specialistů – 2. díl

V pokračujícím programu pro mladší a starší žactvo představují kondiční specialisté 2. část programu navazující na vycházeli z původní první program pro tuto věkovou kategorii, jenž byl zveřejněn 15. října 2020.

odkaz