Kondiční příprava v době útlumu – program pro žákovské kategorie od kondičních specialistů – 3. díl

Třetí díl programu kondičních specialistů pro žactvo je o progresi, tedy o náročnějších variantách, v rámci všech tréninkových komponentů předešlého dílu.

Každý správně nastavený tréninkový program či plán by měl později v čase gradovat/ být progresován. Samozřejmě až poté, co si cvičenci osvojí základní techniky a základní verze cviků. Používáme zde metodu regrese-progrese, kterou si z praxe popíšeme níže.

Hlavní komponenty zůstávají stejné. To, co se mění, jsou cvičení, v nichž se obecně snažíme implementovat složitější varianty cviků. Mírně narostl také objem práce, který je trochu vyšší, než v předešlé verzi.

Příklad progrese z praxe (Metoda regrese – progrese)

V minulém programu (díl 2) byl zařazen cvik „dosed na bednu na jedné noze“, kdy se cvičenec po dosedu zvedá zpátky nahoru do původní polohy ze dvou nohou. V novém díle jsme chtěli udržet stejný pohybový vzor, ale v náročnější variantě. Zařadili jsme tedy dosed na bednu na jedné noze, ale tady se cvičenec zvedá zpět už jen z jedné nohy, ne ze dvou. Touto zdánlivě malou úpravou jedné proměnné jsme dané cvičení udělali náročnější. Žáci jsou však z předchozích plánů na takovou změnu připraveni.

Jak můžete vidět, snažíme se skrze tyto plány systematicky pracovat a připravovat tím žáky na nároky, které na ně budou později (ve vyšších kategoriích) kladeny.

Třetí díl programu pro žactvo najdete ZDE

Za kondiční specialisty ČSH,

Jan Musil