Prohlášení HBC Strakonice 1921 k neschválení podpory na činnost od Města Strakonice

Oddíl strakonické házené reaguje na zasedání zastupitelstva Města Strakonice ze dne 26. června. Zastupitelé na něm neschválili žádost HBC Strakonice 1921 ve výši dva miliony korun na podporu činnosti A-týmu mužů působícího v nejvyšší soutěži – Chance extralize, kterou předtím schválila Rada města. Zastupitelstvo jednání o podpoře odložilo na září.

Vedení HBC Strakonice 1921 na základě tohoto rozhodnutí po zvážení dospělo k rozhodnutí nepřihlásit se do nadcházejícího ročníku 2024/2025 Chance extraligy. Důvodem je finanční náročnost účasti v ní, kterou již klub není schopen z vlastních zdrojů a bez dotací financovat. Došlo by tím k výraznému zadlužení, které nechce klub podstoupit. „Je zarážející, že v ostatních městech a obcích, kde se nejvyšší soutěž házené hraje, jsou kluby pro město partner, a nikoliv soupeř. Navíc představitelé těchto municipalit veřejně deklarují, že chtějí sport na co nejvyšší úrovni. Pro nás – bez trvalé podpory – tak z dlouhodobého hlediska není možné ostatním účastníkům nejvyšší soutěže konkurovat. Už v předešlých dvou ročnících bylo finanční působení klubu v nejvyšší soutěži na hraně,“ uvedl předseda strakonického klubu Miroslav Vávra.

Strakonický oddíl jedná s Městem Strakonice o trvalé podpoře již několik let, bohužel dosud neúspěšně. „Chci zdůraznit, že jsem s městem chtěl vyjednat trvalou podporu pro vrcholový a výkonnostní sport, nikoliv jen pro házenou. Toto vyjednávání začalo již v roce 2017, ale bez výsledku. Místní sport je podle mě dlouhodobě podfinancován, což se projevuje v jeho postupném úpadku. A bez veřejných peněz bude tento trend pokračovat,“ prohlásil šéf klubu Miroslav Vávra.

A dále uvedl: „Jediný, kdo s námi byl v tématu nastavení podpory ochoten jednat, byl starosta města Břetislav Hrdlička. Ale vzhledem k tomu, že nenašel podporu především v osobě místostarosty Rudolfa Oberfalcera, který se dlouhodobě vyjadřuje o sportovcích velice negativně, nebyla dosud dlouhodobá koncepce a systémovost sportovních dotací do vrcholového a výkonnostního sportu vyřešena a nastavena. Upřímně nevím, proč si vybral právě tuto skupinu lidí – podle jeho slov minoritní. Z mého pohledu jsou to právě sportovci, kteří se starají o pozitivní obraz města, což začíná už u mládeže. Právě pro mladé sportovce je potřeba mít možnost posunout se v daném sportu na co nejvyšší úroveň. A výkladní skříní v každém klubu je účast dospělých sportovců ve výkonnostních a vrcholových soutěžích.“

Vzhledem k neposkytnutí finanční podpory na činnost bude HBC Strakonice 1921 nucen pro nadcházející sezonu 2024/2025 přihlásit se do druhé ligy, s čímž bude spojen odchod extraligových hráčů, kteří v klubu působili i jako trenéři. To bude mít dopad i na mládežnickou složku.

Klub bude aktuální situaci řešit ještě celý týden do pátku 5. července, kdy je nutné zaplatit startovné v soutěžích. Pokusí se ještě jednat s krajským úřadem a také se soukromými subjekty o podpoře, aby účast HBC Strakonice 1921 v Chance extralize byla ještě možná. Dále bude nutné jednat s hráči, kteří zde v případě konce působení v extralize, zůstanou.

„Chci poděkovat všem hráčům, funkcionářům, trenérům, divákům, fanouškům, sponzorům a starostovi města za možnost hrát 12 let ve Strakonicích výkonnostní a vrcholovou házenou,“ uzavřel Miroslav Vávra.