Házená na křižovatce …

Jeden z kandidátů na prezidenta Českého svazu házené Dan Novotný zveřejnil výzvu určenou kandidátům na prezidenta Českého svazu házené a členy Exekutivy Českého svazu házené s názvem „Házená na křižovatce…“ Reagoval tak do jisté míry na další dnešní veřejné prohlášení, které na sociálních sítích publikovala Hanka Kaczkowská z platformy Házet nás baví odkaz

Jsme již potřetí na stejné křižovatce, všichni společně v autobusu, jehož cílovou stanicí měla být silná, úspěšná, jednotná a efektivní „Česká Házená“.

Říkáme si, tudy jsme přece už třikrát projeli, ale vždy jsme skončili ve slepé ulici na jejímž konci na nás čekalo štěpení hnutí na dvě skupiny, které se vyčerpávaly vzájemným soupeřením o to, kdo se chopí volantu. A díky tomu zbývalo méně času na to podstatné. Tím je detailní diskuze a následná široká shoda na tom, kam vlastně chceme přesně dojet a kdy. Bez toho skončíme opět řečeno slovy klasika,  u „pomyslného průkopnictví slepých uliček.

Výše uvedená analogie se vztahuje ke třem předčasným volbám do Exekutivy ČSH a nedokončeným volebním mandátům.

Proč se k tomuto tématu vyjadřuji? Důvodů je několik….

 1. Při osobních návštěvách v klubech jsem často slyšel názor, že nejlepší by bylo poskládat všechny tři kandidáty na prezidenta do jedné osoby. Když jsem se ptal proč, tak odpovědí bylo, že u každého z kandidátů na prezidenta ČSH vnímáte jistou odbornou „profilaci“. U mě převažovalo vnímání kompetence v oblasti vrcholového managementu, marketingu a propagace. U kolegy Honzy Schneidera se většině z Vás zase líbila jeho zkušenost se sportovními dotacemi, státní správou a samosprávou (ředitel odboru sportu MŠMT a starosta města Tišnov) a také zkušenosti s řízením spolku. U kolegyně Ilony Hapkové jste oceňovali nejen její odbornost v oblasti trenérství a metodiky, ale i její zapojení do IHF. Zároveň jste si naši kandidaturu často spojovali s jednotlivými složkami hnutí. U Honzy Schneidera jste se zamýšleli nad jeho postojem k menším klubům z pozice předsedy Asociace ligových klubů házené, u mě jste zase chtěli vědět proč jsem odešel z pozice kooptovaného člena Exekutivy ČSH a která část hnutí je pro mě klíčová. U kolegyně Ilony Hapkové jste zase vnímali její působení v odstupující Exekutivě ČSH.
 2. Velká většina z Vás si zároveň uvědomovala, že výše uvedená transformace není reálná, ale jako reálné řešení jste často zmiňovali otázku vzájemné spolupráce. Ptali jste se například na to, co bude po volbách s kandidáty, kteří neuspějí? Zda budu chtít pro házenou něco dělat i v případě mého nezvolení. Také by Vás zajímalo s kým v případě volebního úspěchu chtěl spolupracovat nebo zda mám už konkrétní tým spolupracovníků?
 3. Dnešní post Hanky Kaczkowské na FB profilu „Házet nás baví“ mě utvrdil v tom, že my všichni, kandidáti do Exekutivy ČSH a kandidáti na prezidenta ČSH máme nyní jedinečnou příležitost a snad i povinnost pokusit se eliminovat rizika spojená s případnými budoucími názorovými rozpory na úrovni hlavních strategických témat. Cílem by mělo být najít díky aktivní předvolební spolupráci rámcovou shodu u všech strategických témat jednotlivých provozních oblastí házené. Můžeme tohoto společně dosáhnout? Jsem přesvědčen, že to možné je, pokud se detailněji zamyslíme na tím, co nás spojuje, rozděluje a jak vyvážený je u každého z kandidátů poměr mezi dosažením osobních a skupinových cílů.

Co nás tedy spojuje?

 • Totožné cíle: 

Jsem si jist, že případě kandidátů do Exekutivy ČSH i prezidenta ČSH jsou cíle totožné – chceme více dětí a členů, chceme mít více finančních prostředků na rozvoj klubů, regionů a profesionálního aparátu, chceme mít sportovní úspěchy a být dobře vnímání veřejností, chceme mít sami dobrý pocit z toho, že naše komunita funguje.

Co nás může rozdělovat?

 • Rozdílné názory:

Jak se ke stejnému cíli dopracovat? – názor jaká cesta bude nejefektivnější ve smyslu finančních nákladů, rychlosti dosažení cílů atd. Rozdílné názory na způsoby dosažení cílů jsou unikátním know-how každého kandidáta a jsou tedy zároveň i předmětem volebního boje. Pokud bychom ale nadřadili zájmy házené našemu osobnímu zájmu a dokázali svoje znalosti a nápady nabídnout celku, tak bychom možná tratili na osobní úrovni v kontextu osobního volebního výsledku, ale zcela jistě bychom získali na úrovni házené jako celku. A o tom, že pro každého se najde vhodná role při společné práci na dalším rozvoji házené nepochybuji !

Jak mohou kandidáti na prezidenta ČSH a kandidáti do Exekutivy ČSH uspět a zabránit dalšímu štěpení házené?

 • Musíme najít širokou shodu v navržených cílech a následných postupech, jak jich dosáhnout.
 • Musíme být ochotní spolupracovat a v ideálním případě zpracovat strategii rozvoje házené společně ještě před volbami.
 • Musíme jasně deklarovat hnutí, jak se zachováme, v případě že ve volbě neuspějeme.
 • Musíme umožnit nezvoleným kandidátům na prezidenta ČSH účastnit se voleb do Exekutivy ČSH, v případě, že o práci v Exekutivě projeví zájem. V zájmu házené je, aby využila potenciál všech kandidátů pro její rozvoj i proto, že každý kandidát na prezidenta ČSH reprezentuje vůli a názory části hnutí a také disponuje vlastní sítí kontaktů, které může házené nabídnout.

Moje prosba kandidátům na prezidenta ČSH a kandidátům do Exekutivy ČSH.

 1. Pojďme společně začít pracovat na strategickém materiálu rozvoje házené již nyní. Takový materiál bude mít potenciál díky vzájemné shodě eliminovat konflikty a nasměrovat energii na to podstatné, tedy na rozvoj České Házené.
 2. Pojďme každý individuálně hnutí veřejně sdělit, zda se chceme na rozvoji házené podílet i v případě nezvolení a v jaké roli (Exekutiva, Komise, Externí spolupráce atd.)

Vnímejte prosím tento text jako veřejnou výzvu a podpořte prosím moji snahu, která má jediný cíl. Eliminovat rizika budoucích neshod a ujistit členy hnutí, že kandidáti v rámci nastávajících voleb mají potenciál nalézt společný konsensus, díky němuž bude volba pro členy hnutí mnohem svobodnější a flexibilnější.

Hlavní organizační roli v tomto procesu musí sehrát všichni kandidáti na prezidenta ČSH.

Dan Novotný