Usnesení Exekutivy ČSH

Exekutiva Českého svazu házené přijala na svém jednání dne 19. ledna 2021 toto usnesení.

Exekutiva ČSH odvolává s okamžitou platností realizační tým reprezentačního družstva mužů z důvodů pochybení na základě zjištění, ke kterému dospěla na základě vyhodnocení předložených zpráv a vyjádření pozvaných členů RT, hráčů a zaměstnanců sekretariátu o průběhu reprezentačních akcí za období od 27. 12. 2020 do 12. 1. 2021, který vyústil v neúčasti RD mužů na MS v Egyptě.

V návaznosti na toto rozhodnutí rezignoval prezident ČSH pan Jaroslav Chvalný, člen exekutivy a předseda reprezentační komise pan Daniel Čurda a členka exekutivy a předsedkyně metodické komise paní Ilona Hapková s tím, že podrobnosti dalšího postupu bude projednávat Exekutiva ČSH dnes odpoledne. Pan Čurda zároveň oznámil stažení kandidatury do následujících voleb ČSH.

Zdroj: ČSH